Objekti 6

Tipet e Banesave në Objektin 6

Ju lutemi klikoni njeren nga tipet e banesave

Tipi A 108.9 m2
Tipi B 145.7 m2
Tipi C 100.1 m2
Tipi D 108.0 m2
Tipi E 68.0 m2
Tipi F 136.6 m2
Tipi G 136.6 m2