Smart Home
smart

Falë sistemit Smart Home ju keni në kontroll banesën tuaj në çdo kohë.

Pavarësisht se ku ndodheni, monitoroni me një klikim banesën tuaj.

Prishtina Premium Residence sigurohet që banorët e saj të kenë më të mirën nga jeta!

Funksionet klasike të një sistemi Smart Home përfshijnë:


1.  Automatizimi i Ndriçimit:  Ndriçojeni dhe zvogëloni ndriçimin e shtëpisë automatikisht, bazuar në orën e ditës ose prezencën e njerëzve në një dhomë.


2.  Ngrohja dhe Ftohja:  Kontrolloni termostatin tuaj nga larg dhe përshtatni temperaturën sipas preferencave tuaja.


3.  Siguria:  Përdorimi i kamerave të sigurisë, alarmeve dhe sensorëve për të monitoruar dhe mbrojtur shtëpinë nga rreziqet potenciale.


4.  Automatizimi i Përdorimit të Energjisë:  Përdorimi i pajisjeve energjitikë-effikase dhe automatizimi i tyre për të zvogëluar konsumin e energjisë.


5.  Kontrolli i Përgjithshëm:  Ndërveprojeni me të gjitha pajisjet e shtëpisë, përmes një interface intuitive dhe të përshtatshme, si aplikacionet mobile.


6.  Ndërveprimi me Inteligjencën Artificiale:  Disa sisteme Smart Home përdorin teknologjinë e inteligjencës artificiale për të mësuar nga zakonet e përdoruesve dhe për të përshtatur automatikisht përvojën e përdoruesit.


Sistemet Smart Home ofrojnë përdoruesve më shumë kontroll, siguri, efikasitet, dhe përshtatshmëri në jetën e përditshme në shtëpi.