Objekti 5

Tipet e Banesave në Objektin 5

Ju lutemi klikoni njeren nga tipet e banesave

Tipi A 65.9 m2
Tipi B 138.3 m2
Tipi C 109.5 m2
Tipi D 108.6 m2
Tipi E 109.4 m2
Tipi F 112.6 m2